ძველი და ახალი მედიები სწავლებისა და სწავლის პროცესში

ძველი და ახალი მედიები სწავლებისა და სწავლის პროცესში
ძველი და ახალი მედიები სწავლებისა და სწავლის პროცესში
სტატიის ავტორ(ებ)ი / Article author (s)
რამაზ სვანიძე
ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კატეგორია / Category:

დამატებითი ინფორმაცია / Info:

სტატიის შინაარსი / Contents of the article:

ანოტაცია: მედიების გარეშე წარმოუდგენელია როგორც ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება, ასევე თანამედროვე განათლების სისტემა და სასწავლო გარემო. სტატიაში შევეცადე გამეცა პასუხი, რას ნიშნავს მედიალური კომპეტენცია უმაღლეს სასწავლებელში და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ძველი და ახალი მედიები ეფექტურად. კვლევის მეთოდებმა საშუალება მომცა შემესწავლა როგორც თეორიული მასალა, ასევე დამედგინა რა დამოკიდებულება აქვს სწავლებისა და სწავლის პროცესის მონაწილეებს მედიებისადმი.

საკვანძო სიტყვები: ძველი და ახალი მედიები, მედია-კომპეტენცია, ელექტრონული სწავლება

გადმოწრეთ სრული ვერსია