სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების ავტომატიზაციის საკითხები
სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების ავტომატიზაციის საკითხები
ავტორი:

თამაზი გამსახურდია,თეიმურაზ ფესტვენიძე, გივი ლობჟანიძე, ინგა რამიშვილი

ანოტაცია: ნაშრომში განხილულია სავალუტო...