ვებ ტექსტის სტრუქტურის საკითხისათვის (გერმანული ტექსტის მაგალითზე)
ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია:

ფაკულტეტი:

ფაკულტეტის დასახელება

ნახვა
ელექტრონული სასწავლო გარემოს პედაგოგიური და ტექნოლოგიური ასპექტები  MOODLE – LMS
ინსტიტუტი:

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

კატეგორია:

ფაკულტეტი:

ნახვა