სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების ავტომატიზაციის საკითხები
ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია:

ფაკულტეტი:

ნახვა
მართვის საინფორმაციო სისტემების  პროგრამული რეალიზაციის და მონაცემთა  დამუშავების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები
ინსტიტუტი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

კატეგორია:

ფაკულტეტი:

ნახვა