მთავარი მენიუ

  English version

2001 

2002 

2007 

2009 

2011 

>> კონფერენციის პროგრამა

მესამე სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაზე “ინტერნეტი და საზოგადოება– ინსო 2007” განხილული იქნება საკითხების ფართო სპექტრი ინტერნეტის გამოყენების შესახებ განათლებაში, მეცნიერებაში, ეკონომიკაში და მართვაში, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტების განვითარებაში.

            კონფერეციის ძირითადი თემები: 

>> ინტერნეტის ისტორია და განვითარების პერსპექტივები;

>> ინტერნეტის სტრუქტურა და ფუნქციონირების პრინციპები;

>> ინტერნეტის საინფორმაციო რესურსები;

>> პროგრამირება ინტერნეტში;

>> ინტერნეტის საკანონმდებლო ბაზა;

>> საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი განათლებასა და მეცნიერებაში;

>> საუნივერსიტეტო ინტერნეტ-ცენტრები;

>> ინტერნეტის სწავლების გამოცდილება უმაღლეს სასწავლებლებში;

>> ქსელური ეკონომიკა;

>> ელექტრონული კომერცია;

>> ელექტრონული მთავრობა.
 


17ნოემბერი

6 პლენარული სხდომა – 14 საათი

შესავალი სიტყვა – 10 წუთი

მომხსენებლები –  10 წუთი

კონფერენციის პირველი დღის დახურვა 16 საათი

18 ნოემბერი

სექციების მუშაობა – 10 საათი

შესვენება  –   12-13 საათი

66 პლენარული სხდომა – 14 საათი

სექციების ხელმძღვანელთა ინფორმაცია - 5 წუთი

შემაჯამებელი სიტყვა – 10 წუთი

კონფერენციის დახურვა –  15.30 საათი
 

 
 მესამე სამეცნიერო კონფერენცია inso2