მთავარი მენიუ

  English version

2001 

2002 

2007 

2009 

2011 

>> საორგანიზაციო კომიტეტი

  გ. ონიანი  –  პროფესორი, აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის რექტორი. კომიტეტის    თავმჯდომარე

 

     
  . გირგვლიანი   –   პროფესორი, კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის კოორდინატორი კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

 

 

     
 

. ზაუტაშვილი   –  ასოცირებული პროფესორი, აღმასრულებელი დირექტორი

 

 

     
  . სოხაძე   –  პროფესორი, აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე

 

     
  . ჯაფარიძე  –  ასოცირებული პროფესორი,ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

 

     
  . ფესტვენიძე  –  ასოცირებული პროფესორი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

 

 

     
  . ჭანტურია  –  აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

 

     
  . ჩაჩუა    მდივანი

 

 
 
  მესამე სამეცნიერო კონფერენცია inso2007  Copyright © 2007 Designed by BESRICH