მოხსენების სრული ტექსტი გთხოვთ გამოგზავნოთ საორგანიზაციო კომიტეტის მისამართზე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით zautashvili@hotmail.com

        ქუთაისი, 4600, თამარ მეფის 59, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. კონფერენცია "ინსო 2011". საორგანიზაციო კომიტეტი.

ტელეფონი: (+995 331) 4 57 84 ფაქსი: (+995 331) 4 38 33

 

კონფერენცის ხელმძღვანელი
დავით ზაუტაშვილი

ტელ:898-43-20-68

 

პროექტის ვებ დიზაინერი:
რიჩარდ მამრიკიშვილი


ტელ: 855 - 786 - 789
Web:
 http://besrich.net


E-mail: besrich@programmer.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 

2002 

2007 

2009 

2011