აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეხუთე საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას

 “ინტერნეტი და საზოგადოება - ინსო 2011”

 

 

 

2001 

2002 

2007 

2009 

2011