ქუთაისი Kutaisi 2009
 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების
განვითარების ასოციაცია

Akaki Tsereteli State University   
Association  of  Development
   
of Georgian Informational Technologies
   

 

 მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია

 “ინტერნეტი და საზოგადოება”
ინსო
- 2009 

 

The Fourth International Scientific and

Practical Conference
 “Internet and Society”
INSO – 2009
 

 

  

2001 

2002 

2007 

2009 

2011