სარედაქციო კომიტეტი

დავით ზაუტაშვილი

კონფერენციის აღმასრულებელი დირექტორი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველო.

აკაკი გირგვლიანი

კონფერენციის თავმჯდომარე. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველო.

კოტიშაძე მიხეილი

ასოცირებული პროფესორი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭანტურია ნოდარი

ასოცირებული პროფესორი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ავთანდილი ბარდაველძე

პროფესორი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.——————————————————————–

Facebook Twitter Email Linkedin Google