სამეცნიერო პუბლიკაციების შეფასების ზოგიერთი საკითხები

დავით ზაუტაშვილი, მერაბი ირემაძე, ავთანდილ მაღრაძე, მთვარისა ზაუტაშვილი

ანალიტიკურ-ევრისტიკული კონცეპტები სემანიკური ძებნის ამოცანებში

მანანა ხაჩიძე, მაია არჩუაძე, გელა ბესიაშვილი

Web სისტემების ტესტირების ავტომატიზაცია Open Source ტექნოლოგიების გამოყენებით

გია სურგულაძე, მიხეილ გულიტაშვილი, ანა რამიშვილი

დებიტორული დავალიანების მართვა

მანანა ჭუმბურიძე, ლია ჯანაძე

მცენარეების მოდელირება

მზევინარ ზაქარაია

საწარმოო ბიზნეს-პროცესების მენეჯმენტი და ავტომატიზაცია

ეკატერინე თურქია, ხატია ქრისტესიაშვილი, ციური ფხაკაძე

ბექოფისის მენეჯმენტი ტურისტულ ფირმაში

იზოლდა ხასაია , მანანა ჭუმბურიძე, მარი ტყეშელაშვილი

მონაცემთა შეგროვება დინამიურ, ლიმიტირებული კავშირის მქონე ტიპის სენსორულ ქსელში

გივი ლობჟანიძე, ალექსანდრე ლობჟანიძე, თეიმურაზ ფესტვენიძე

ქალაქ აქტაუს ინტერაქტიური გეოინფორმაციული სისტემა

ჟანატ კენჟენბაევა, ალფია აბდურახმანოვა

ხმოვანი ბრძანებების ამოცნობის სისტემა «LOGOS»

მაის ფარხადოვი, ვალენტინ სმირნოვი, მიხაილ გუსევი

პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი მულტიმედიალური აპლიკაციების დასაპროექტებლად და ასაგებად

გია სურგულაძე, ნინო თოფურია, გიორგი ბასილაძე, ბექა ურუშაძე, მაკა ლომიძე, ლაშა გაბინაშვილი

LabView-ს გამოყენება სასწავლო პროცესში

ზაალ აზმაიფარაშვილი, ნონა ოთხოზორია, ვანო ოთხოზორია

ტურისტული მომსახურეობის ბაზრის რეგულირება

ტატიანა ტკაჩენკო, მარგარიტა ბოიკო——————————————————————–

Facebook Twitter Email Linkedin Google