დებიტორული დავალიანების მართვა

მანანა ჭუმბურიძე, ლია ჯანაძე

მცენარეების მოდელირება

მზევინარ ზაქარაია

საწარმოო ბიზნეს-პროცესების მენეჯმენტი და ავტომატიზაცია

ეკატერინე თურქია, ხატია ქრისტესიაშვილი, ციური ფხაკაძე

ბექოფისის მენეჯმენტი ტურისტულ ფირმაში

იზოლდა ხასაია , მანანა ჭუმბურიძე, მარი ტყეშელაშვილი

მონაცემთა შეგროვება დინამიურ, ლიმიტირებული კავშირის მქონე ტიპის სენსორულ ქსელში

გივი ლობჟანიძე, ალექსანდრე ლობჟანიძე, თეიმურაზ ფესტვენიძე

ქალაქ აქტაუს ინტერაქტიური გეოინფორმაციული სისტემა

ჟანატ კენჟენბაევა, ალფია აბდურახმანოვა

ხმოვანი ბრძანებების ამოცნობის სისტემა «LOGOS»

მაის ფარხადოვი, ვალენტინ სმირნოვი, მიხაილ გუსევი

პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი მულტიმედიალური აპლიკაციების დასაპროექტებლად და ასაგებად

გია სურგულაძე, ნინო თოფურია, გიორგი ბასილაძე, ბექა ურუშაძე, მაკა ლომიძე, ლაშა გაბინაშვილი——————————————————————–

Facebook Twitter Email Linkedin Google