კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად        გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია

რეგისტრაცია

VII საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია “ინტერნეტი და საზოგადოება” (INSO2015) წარმოადგენს საერთაშორისო ფორუმს, სადაც მკვლევარებს და პრაქტიკოსებს შეუძლიათ წარმოადგინონ და განიხილონ ინტერნეტის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების უახლესი ინოვაციები, ტენდენციები, შედეგები, გამოცდილება და პრობლემები.

საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენციას “ინტერნეტი და საზოგადოება” ატარებს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი.

ბოლოსდამატებული სტატიები

ყველა სტატია იხილეთ აქ

კონფერენციაINSO2015

კონფერენციისშესახებ ინფორმაცია

meet-appic-image

  • თითოეული წარმოდგენილი ნაშრომი არ უნდა აღემატებოდეს А4 ფორმატის 5 ფურცელს ილუსტრაციების ჩათვლით. 
  • თარგი ქაღალდის ფორმატი ხელმისაწვდომია ქვემოთ: INSO2014 – სტატიის ქართული ნიმუში 
  • მკვლევარებმა საშუალება ეძლევათ წარადგინონ ნაშრომი ელექტრონულად: inso2015@atsu.edu.ge ან zautashvili@hotmail.com 
  • თითოეული ნაშრომი განხილული იქნება სულ ცოტა ორი კვალიფიციური ექსპერტის მიერ. მიღებული ნაშრომები დაიბეჭდება კონფერენციის კრებულში.