კონფერენციის მუშაობის გრაფიკი

VII საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია
“ინტერნეტი და საზოგადოება”

კონფერენციის პროგრამა

10-11 ივლისი 2015 ქუთაისი, საქართველო

საორგანიზაციო კომიტეტი
1.აკაკი გირგვლიანი – კონფერენციის თავმჯდომარე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი, საქართველო
2. დავით ლეკვეიშვილი – კონფერენციის თავმჯდომარის მოადგილე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველო
3. დავით ზაუტაშვილი – კონფერენციის აღმასრულებელი დირექტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი, საქართველო
4. გია სურგულაძე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი, საქართველო
5. მანანა ხაჩიძე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი, საქართველო
6. მაის ფარხადოვი – რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი, პროფესორი, რუსეთი
7. რუმიანა იორდანოვა – სოფიის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი, ბულგარეთი
8. ხათუნა ბარდაველიძე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ასოცირებული პროფესორი, საქართველო
9. ლუდმილა ლიპატოვა – გიორგი პლეხანოვის სახელობის რუსეთის ეკონომიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი, რუსეთი
10. რატი აბულაძე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველო
11. ავთანდილი ბარდაველძე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი, საქართველო
12. მირანდა გობიანი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტ პროფესორი, საქართველო
13. მანანა ჭუმბურიძე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველო
14. თეიმურაზ ფესტვენიძე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველო
15. ნოდარ ჭანტურია- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველო
16. მიხეილ კოტიშაძე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ასოცირებული პროფესორი, საქართველო

კონფერენციის მუშაობის გრაფიკი

2015 10 ივლისი
13.00 – 14.00 – მონაწილეთა რეგისტრაცია
14.00 –15.30 – პლენარული სხდომა (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზი)
15.30 –16.30 – შესვენება (ლანჩი)
16.30–18.00 – ექსკურსია : ბაგრატის ტაძრის და გელათის სამონასტრო კომპლექსის დათვალიერება
18.00 –20.00 – ვახშამი რესტორანში
20.00 – სასტუმროში დაბინავება.

2015 11 ივლისი
10.00–10.30 – საუზმე სასტუმროში
10.30 – 12.30 – სექციებში მუშაობა (აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის აუდიტორიები)
12.30–13.00 – შესვენება (ლანჩი)
13.00–16.00 –სექციებში მუშაობა (აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის აუდიტორიები)
16.30 – 17.30 – კონფერენციის დახურვა. (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზი)
18.00 – სტუმრების გამგზავრება

პლენარული სხდომა
აწსუ სააქტო დარბაზი 10 ივლისი
1 .მისასალმებელი სიტყვა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი, გიორგი ღავთაძე
2. „Microsoft განათლებაში“ – შოთა მურცხვალაძე, Microsoft Georgia

 

სექციებში მონაწილეთა სრული სია გადმოწერეთ აქ