სტატიებისრეგისტრაცია

კონფერენციის მონაწილე საქართველოს მოქალაქეებისთვის სარეგისტრაციო გადასახადი თითოეულ სტატიაზე შეადგენს 30 ლარს.

თანხის გადახდა აუცილებელია სტატიის კონფერენციის პროგრამაში ჩართვის შეტყობინების მიღების შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:

მიმღების ბანკი – სახელმწიფო ხაზინა 

მიმღების დასახელება – ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი – TRESGE22
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი – 7 0905 7267 

*თანხის დანიშნულებაში აუცილებელია მიეთითოს კონფერენციის დასახელება: “მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ინტერნეტი და საზოგადოება ინსო2015 ” და ავტორის / თანაავტორის გვარი და სახელი.

 

გსურთ რეგისტრაცია?

ამ ფორმის მეშვეობით მოგვწერეთ დამატებითი ინფორმაცია