ელექტრონული სერვისები ადგილობრივ თვითმართველობაში

კატეგორია: ინტერნეტი
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:ლია ჯანაძე

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:Lia.janadze @mail.ru

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  სტატიაში მოცემულია ელექტრონული სერვისების მიწოდების ძირითადი მიმართულებები. ნაშრომში ასევე განხილულია ელექტრონული სახელმწიფო სერვისების განვითარების ეტაპები. სტატიაში გამოკვლეულია საქართველოს მუნიციპალურ ვებ-საიტებზე ელექტრონული სერვისების განვითარების ტენდენციები.   საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული მთავრობა, ელექტრონული სახელმწიფო სერვისები, მუნიციპალური ვებ-საიტი.
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf