ინტერნეტ – გვერდებისა და პროგრამის AUDACITY გამოყენება უცხო ენის ეფექტურად შესწავლისათვის

 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:ქეთევან ჟორჟოლიანი

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახემწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:zketusha@hotmail.com

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  წარმოდგენილი სტატია ეხება ონლაინ გვერდების გამოყენებას, რომლებიც უცხო ენის გაკვეთილებს უკეთესს და უფრო საინტერესოს გახდის. მასში განხილულია ავსტრიასა და გერმანიაში აპრობირებული ინტერნეტ გვერდები, რომლებიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს მოსწავლეებში. აღნიშნული ინტერნეტ გვერდები და პროგრამები უცხო ენის გაკვეთილებს უფრო სახლისოს ხდის. შესაბამისად, როცა სწავლა სასურველი და მიმზიდველია, იზრდება აკადემიური მოსწრება და შედეგიც უკეთესია. ვფიქრობ, განხილული გვერდებისა და პროგრამების გამოყენება გაზრდის უცხო ენის სწავლების ხარისხს და აამაღლებს სტუდენტთა მოტივაციას. საკვანძო სიტყვები: ინტერნეტ გვერდი, უცხო ენა, მეთოდიკა, პროგრამა
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf