მონაცემთა ბაზების ავტომატიზებული პროექტირება

 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:ზურაბ ხურცია

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:khurtcia@mail.ru

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  სტატიაში წარმოდგენილია საგნობრივი არეს ანალიზის საფუძველზე მონაცემთა ბაზის ავტომატიზებული პროექტირება CASE  ტექნოლოგიების გამოყენებით. საკვანძო სიტყვები–მონაცემთა ბაზა, მოდელირება, ავტომატიზებული პროექტირება, CASE   ტექნოლოგია. გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf