მონაცემთა ბაზის დაპრექტება ტერიტორიულად განაწილებული კორპორაციის ინტერნეტ-პორტალისთვის

კატეგორია: მოდელირება
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:ნინო თოფურია, ლ.პეტრიაშვილი

  ინსტიტუტი:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

  სხვა:nino.topuria@gtu.ge, liapetri5@gmail.com

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  განიხილება ტერიტორიულად განაწილებული კორპორაციისთვის ინტერნეტ-პორტალის და მონაცემთა ბაზის მოდელირების, დაპროექტებისა და რეალიზაციის საკითხები. ვებ-საიტის დაპროექტება ხორციელდება Microsoft SharePoint Server-ის ღრუბლოვანი სერვისების საშუალებით, მონაცემთა ბაზის სტრუქტურის ავტომატიზებული დაპროექტება ობიექტ-როლური მოდელირების (ORM) NORMA ინსტრუმენტით. შემოთავაზებულია SQL Server-ის ცხრილების ფორმირება Visual Studio .Net გარემოში და მონაცემთა ბაზის დაკავშირება კორპორაციის ინტერნეტ-პორტალთან SharePoint Designer-ის საშუალებით. საკვანძო სიტყვები – კორპორაციის ინტერნეტ-პორტალი, კონცეპტუალური სქემა, მონაცემთა ბაზა, ობიექტ-როლური მოდელირება, ვებ-საიტის დაპროექტება. გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf