ელექტრონული მაღაზიების განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში

კატეგორია: ინტერნეტი
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:ინგა რამიშვილი, თამარ აბულაძე

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. საქართველო

  სხვა: Ingu-go@mail.ru Ingu-go@mail.ru

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  ანოტაცია: სტატიაში მოცემულია მსოფლიოში ელექტრონული ბიზნესის განვითარების ტენდენციები. სტატიაში ასევე მოცემულია ქართული ელექტრონული მაღაზიების კლასიფიკაცია საქონლისა და მომსახურების სახეობების მიხედვით. ნაშრომში განხილულია ქართული ელექტრონული მაღაზიების განვითარების პრობლემები. საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული ბიზნესი, ელექტრონული მაღაზია, ელექტრონული მაღა-ზიების განვითარების პრობლემები.
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf