ელექტრონული ფული

კატეგორია: ინტერნეტი
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:მირიან გიგოლაშვილი

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:gigolashvili@hotmail.com

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  სტატიაში განიხილება ელექტრონული ფულის ცნება და მისი როლი თანამედროვე საბანკო სფეროში.  სტატიაში მოცემულია ელექტრონული ფულის გადახდის სქემა. სტატიაში ასევე განხილულია ელექტრონული ფულის გამოყენების უპირატესობები და ნაკლოვანობები   საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული ფული,  ელექტრონული საგადამხდელო სისტემა, ელექტრონული საფულე
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf