ელექტრონული მთავრობის განვითარების მოდელი ელექტრონული სერვისების ბაზაზე

კატეგორია: ინტერნეტი
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:დავით ზაუტაშვილი, ბადრი ზივზივაძე, მთვარისა ზაუტაშვილი

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:zautashvili@hotmail.com , zivziva@mail.ru

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  სტატიაში განხილულია ელექტრონული მთავრობის განვითარების არსებული მოდელები. ნაშრომში მოცემულია მოდელების მოკლე დახასიათება განვითარების ეტაპების მიხედვით. სტატიაში მოცემულია ელექტრონული მთავრობის განვითარების ახალი მოდელი ელექტრონული სერვისების ბაზაზე. საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული მთავრობა, ელექტრონული მთავრობის განვითარების მოდელები, ელექტრონული მთავრობის განვითარების ეტაპები.
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf