ფერის მოდელების კლასიფიკაცია

კატეგორია: მოდელირება
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:მზევინარ ზაქარაია

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:mzevinar57@gmail.com

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  სტატია ეძღვნება ფერის წარმოდგენის და ფერის მოდელების აგების პრინციპებს, ფერების მოდელებს, რომლებიც გამოიყენება უმრავლეს გრაფიკულ რედაქტორებში. შემოთავაზებულია ფერის მოდელების კლასიფი¬კაციის ძირითადი ნიშნები და მათ საფუძველზე მოდელების სისტემატიზაციის მეტნაკლებად სრული სქემა. განხილულია ფერის წარმოდგენის ხერხების შედარებითი ანალიზი. საკვანძო სიტყვები: ფერი, მოდელი, გრაფიკა, კლასიფიკაცია.
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf