ფრაქტალები და მათი გამოყენება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში

კატეგორია: მოდელირება
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:მზევინარ ზაქარაია

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:mzevinar57@gmail.com

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია

  სტატია ეძღვნება კომპიუტერული გრაფიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სფეროს - ფრაქტალებს და მათ ადგილს და როლს საინფორმაციო ტექნოლოგიებში. განხილულია ფრაქტალური გრაფიკის წარმოშობის მოკლე ისტორია, ფრაქტალების თვისებები, აგების პრინციპები, კლასიფიკაცია, მათი გამოყენების ძირითადი ასპექტები და პერსპექტივები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში.

  საკვანძო სიტყვები: ფრაქტალი, საინფორმაციო ტექნოლოგია, შეკუმშვა, მოდელირება.  
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf