ინფორმატიკის სწავლების საკითხები დაწყებით საფეხურზე

 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:მანანა ქარქაშაძე

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ.ქუთაისი. საქართველო.

  სხვა:Manana.qarqashadze@gmail.com

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  სტატიაში წარმოდგენილია სასკოლო განათლების დაწყებით საფეხურზე,  საგაკვეთილო პროცესში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სისტემების შესწავლისა და  გამოყენებისადმი    ინოვაციური მიდგომა. საკვანძო სიტყვები:  ინფორმაციული საზოგადოება, პროგრამირების ცნებები, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები განათლებაში, ინფორმაცია, ინფორმაციასთან  ურთიერთობის  კულტურა.
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf