ინტერნეტ და მობაილ ბანკინგის მომსახურების ბაზარი საქართველოში

კატეგორია: ინტერნეტი
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:რატი აბულაძე ზოია კაკულაშვილი

  ინსტიტუტი:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო. სამართლის მაგისტრი თბილისი, საქართველო

  სხვა: rati.abuladze@gmail.com ziko_llm@yahoo.com

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  ნაშრომში ნაჩვენებია ინტერნეტ და მობაილ ბანკინგის მომსახურების ბაზარი, აღნიშნულია ინტერნეტ და მობაილ ბანკინგის ბაზრის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში. ჩატარებული მარკეტინგული კვლევის შედეგად წარმოჩენილია ელექტრონულ ბაზარზე არსებული ტენდენციები და მომხმარებელთა ქცევის თავისებურებები. დასკვნის სახით ჩამოყალიბებულია ინტერნეტ და მობაილ ბანკინგის განვითარებისათვის საჭირო რეკომენდაციები. საკვანძო სიტყვები: ინტერნეტ ბანკინგი, მობაილ ბანკინგი, ონლაინ ფინანსური ბაზარი, მობილური ანგარიშსწორების ბაზარი
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf