კლიენტ-სერვერი ტექნოლოგიები ინფორმაციულ სისტემებში

კატეგორია: მოდელირება
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:ზურაბ ხურცია

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:khrtcia@mail.ru

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  სტატიაში მოცემულია ინფორმაციულ სისტემებში მონაცემთა ბაზების პროექტირებისათვის კლიენტ-სერვერი ტექნოლოგიების გამოყენება, ისეთი პროგრამებით როგორიცაა: Ms SQL Server და Ms Visual Studio 2008. საკვანძო სიტყვები–ინფორმაციული სისტემა, მონაცემთა ბაზა, მართვის ინტერფეისი. გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf