სიცილაკის ლინგვისტური ასპექტები თანამედროვე ელექტრონულ მედიაში

 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:მირანდა გობიანი თინათინ მებურიშვილი

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:gobianimiranda@hotmail.com tiniko76@yahoo.de

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  სტატიაში განხილულია ელექტრონული კომუნიკაციის მახასიათებელის სიცილაკის ლინგვისტური ასპექტები, მისი მეტაფორული კონცეპტი, გამოყენების ფუნქციები და სიხშირე ასაკისა და გენდერის მიხედვით. საკვანძო სიტყვები: სიცილაკი, მეტაფორა, ახალგაზრდები, გენდერი
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf