ეფექტური პროდუქტ- მენეჯერი

კატეგორია: მოდელირება
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:მანანა ჭუმბურიძე, იამზე გობიანი

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  სხვა:mchumburidze@mail.ru, i.gobiani@yahoo.com

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  ნაშრომში წარმოდგენილია სასაქონლო ბრუნვის პროგრამა Ms-Excel-ისა და VBA სააპლიკაციო ენის გამოყენებით. აღნიშნული პროგრამა ფირმის პროდუქტ-მენეჯერს საშუალებას აძლევს აწარმოოს ფირმაში პროდუქციის შესყიდვა-გაყიდვების მონიტორინგი და განახორციელოს სასაქონლო მარაგების სტრატეგიული მართვა ფირმის შემოსავლების გაზრდის მიზნით. საკვანძო სიტყვები: პროდუქტ-მენეჯერი; VBA სააპლიკაციო ენა; ფირმა. გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf