ხელოვნური ნეირონული ქსელის ზოგიერთი პარამეტრის კვლევა

კატეგორია: მოდელირება
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:მიხეილ კოტიშაძე

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქრთველო

  სხვა: mmmkot56@mail.ru

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია

  სტატიაში განხილულია ხელოვნური ნეირონული ქსელის ზოგიერთი პარამეტრის ექსპერიმენტული კვლევა, კერძოდ ქსელის შეცდომის დამოკიდებულება ქსელის კონფიგურაციაზე. კვლევა ჩატარებულია ქსელზე, რომელშიც გამოყენებულია შეცდომის უკუგავრცელების ალგორითმი. საკვანძო სიტყვები - ხელოვნური ინტელექტი, ნეირონული ქსელები.


  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf