საწარმოო რესურსების მართვის ბიზნეს-პროცესების მოდელირება

კატეგორია: მოდელირება
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:ხატია ქრისტესიაშვილი, გიორგი სურგულაძე

  ინსტიტუტი:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

  სხვა:xatia@outlook.com, gsurguladze@gmail.com

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია

  წარმოდგენილია საწარმოო რესურსების მართვის პროცესების მოდელირების საკითხები. გაანალიზებულია ის პრობლემები და ამოცანები, რომლებიც ხელს უშლის კომპანიის სტაბილურ ფუნქციონირებას და განვითარებას. მათი გადაჭრა შესაძლებელია სხვადახვა გზით, მათ შორის ერთ-ერთი ეფექტური გადაწყვეტაა საწარმოო რესურ¬სების დაგეგმვის სისტემის (ERP) გამოყენება. ნაშრომში განიხილება ორგანიზაციის სტრუქტურა, მარკეტინგის, ლოგისტიკის, კადრების და სხვა დეპარტამენტების სახით, ERP სისტემის დანერგვამდე და მის შემდეგ, რესურსების ანალიზი ორივე შემთხვევაში და მათი შედარება. პრაქტიკულ მაგალითებში ნაჩვენებია პროდუქციის იმპორტიორი და ტვირთის გადაზიდვის ფირმების ბიზნეს-პროცესების მოდელირება BPMN სტანდარტით, ამ პროცესის სიმულაცია Bizagi აპლიკაციის ინსტრუმენტის Bizagi Process Modeler-ის გამოყენებით. საკვანძო სიტყვები – საწარმოო რესურსები, მართვა, ბიზნეს პროცესი, ERP, სისტემა, ლოგისტიკა, BPMN, მოდელირება.

  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf