სტრუქტურულად გადაწყობადი მრავალფუნქციური სისტემების საიმედოობის მოდელი

 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:სერგო ცირამუა, ირაკლი ბაშელეიშვილი

  ინსტიტუტი:საქართველოს უნივერსიტეტი,თბილისი, საქართველო. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:s.tsiramua@ug.edu.ge basheleishvili.irakli@gmail.com

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  ნაშრომში წარმოდგენილია ადამიანურ-მანქანური სისტემების  ადამიანი-ოპერატორის თვისებები და პარამეტრები, სტრუქტურულად გადაწყობადი სისტემების სტრუქტურის ძირითადი მახასიათებლები და მიღებულია სისტემის საიმედოობის შეფასების მოდელი. საკვანძო სიტყვები - მრავალფუნქციური ელემენტები, ადამიანურ-მანქანური სისტემები, სტრუქტურულად გადაწყობადი, ლოგიკურ-ალბათური მეთოდები, მტყუნება, საიმედოობა, მოდელი.
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf