სერვერის დროითი მახასიათებლების შეფასება დაპროექტებისას

კატეგორია: მოდელირება
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:აკაკი ძნელაძე

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:akaki.dzneladze@atsu.edu.ge

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია

  ნაშრომში შემოთავაზებულია სერვერ–კომპიუტერების დაპროექტებისას მათი დროითი მახასიათებლების შეფასების ზოგადი ალგორითმი. ალგორითმი დაფუძნებულია იერარქიულად ჩალაგებული ანალიტიკური მოდელების სისტემაზე.

  საკვანძო სიტყვები: სერვერ–კომპიუტერი, დაპროექტება, დროითი მახასიათებელები, ანალიტიკური მოდელირება, იერაქიულად ჩალაგებული მოდელები.  
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf