შეფასების და თვითშეფასების პროგრამული უზრუნველყოფა სწავლების დაწყებით საფეხურზე

 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:ნანა ონიანი-საღინაძე

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო.

  სხვა: nana2204@mail.ru

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  სტატიაში   განხილულია ის მოთხოვნები, რომლებიც აუცილებელია თანამედროვე სკოლის პედაგოგების მომზადებისთვის, შეფასების პრინციპები და მიდგომები, დაპროგრამების საფუძვლების ჩართვა სასწავლო პროცესში, ტესტ-პროგრამა, რომელიც დაეხმარება მასწავლებელს თვითშეფასებისა და მოსწავლეთა შეფასების პროცესში. საკვანძო სიტყვები: სწავლება, განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასება, თვითშეფასება, გამოკითხვა ტესტებით, პროგრამული უზრუნველყოფა.
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf