სოციალური ქსელები ელექტრონულ მონაწილეობაში

კატეგორია: ინტერნეტი
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:ელზა ბიწაძე

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:Eliza-bitsadze@mail.ru

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  სტატიაში განხილულია სოციალური ქსელების ინტეგრაციის საკითხები ელექტრონულ მონაწილეობაში. ნაშრომში მოცემულია სოციალური ქსელების განვითარების პერსპექტივები Web 2.0 პარადიგმის ფარგლებში. სტატიაში განხილულია საქართველოს მუნიციპალიტეტების ვებ-საიტების ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან.   საკვანძო სიტყვები: სოციალური ქსელები, Web 2.0 ტექნოლოგიები, ელექტრონული მონაწილეობა
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf