ტურისტული სამარშრუტო გზების მაკროპროფილის გავლენა საწვავის ეკონომიურობასა და გამონაბოლქვზე

კატეგორია: მოდელირება
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:ჯ. ჩოგოვაძე, თ. კოჩაძე, ი. დანგაძე, გ. ლეკვეიშვილი

  ინსტიტუტი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:Jumberi54@gmail.com

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  ავტოსატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის მარშრუტის სირთულის კომპლექსური მაჩვენებლების მიხედვით შესწავლილი იქნა ტურისტული-სატრანსპორტო მარშრუტებზე სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის ხასიათი. “Google Earth” დანართის დახმარებით მოხდა ტურისტული მარშრუტის საზომ მონაკვეთზე გზის ქანობისა და გეომეტრიული კოორდინატების რეგისტრირება და იმერეთის რეგიონის სატრანსპორტო - ტურისტული სვლაგეზების საგზაო ინფრასტრუქტურის პირველადი უშუალო ნატურალური გამოკვლევი. საკვანძო სიტყვები - ტურისტული მარშრუტი, საწვავის ხარჯი, კომფორტაბელობა.
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf