ქართული უნივერსიტეტები Webometrics რეიტინგში

კატეგორია: ინტერნეტი
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:მთვარისა ზაუტაშვილი

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი,საქართველო

  სხვა:zautashvili@hotmail.com

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  ნაშრომში განხილულია უნივერსიტეტების ვებ-საიტების შეფასების რეიტინგის Webometrics ძირითადი მახასიათებლები და მოცემულია მისი შედეგების ანალიზი. სტატიაში ასევე მოცემულია რეიტინგში უნივერსიტეტის პოზიციის გაუმჯობესების  აუცილებელი  რეკომენდაციები. საკვანძო სიტყვები:  ვებომეტრიკა,  რეიტინგიWebometrics,  უნივერსიტეტის ვებ-საიტი
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf