მართვის ტექნოლოგიები ტურისტული ბიზნესისთვის

მართვის ტექნოლოგიები ტურისტული ბიზნესისთვის
მართვის ტექნოლოგიები ტურისტული ბიზნესისთვის

იზოლდა ხასაია , მანანა ჭუმბურიძე

ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო,

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია- ნაშრომში დასმულია  ტურისტული პროდუქციის შეკვეთა-გაყიდვების  ეფექტური გეგმის უზრუნველყოფის  ამოცანა. წარმოდგენილია ტურისტული ბიზნესის ეფექტური მართვის ხელშეწყობის ბექოფისის და ფრონტოფისის ტექნოლოგიები. მომსახურების მიმწოდებლების, გაყიდვისათვის მომზადებული ტურისტული პროდუქტის მონაცემთა ბაზებისა და გაყიდვის მართვის პროგრამა შესრულებულია MS Exsel-ის და ვიზუალ ბეისიკის (VBA) სააპლიკაციო ენის გამოყენებით.

საკვანძო სიტყვები: ტურისტული ბიზნესი, მართვის ტექნოლოგიები, ტურისტული პროდუქტი

გადმოწრეთ სრული ვერსია