ელექტრონული  მმართველობის  როლი რეგიონების  განვითარებაში
ელექტრონული მმართველობის როლი რეგიონების განვითარებაში
Muscle Group:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, თბილისი, საქართველო

ანოტაცია: საქართველო მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური...

ვექტორული ფორმატის გამოყენება Web-ში
ვექტორული ფორმატის გამოყენება Web-ში
Muscle Group:

აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ანოტაცია: სტატიაში წარმოდგენილია Web-გამოსახულებების ოპტიმიზაციის მიზნები...

პერსონალური მონაცემების კერძოსამართლებრივი დაცვის პრობლემა ინტერნეტსამყაროში
პერსონალური მონაცემების კერძოსამართლებრივი დაცვის პრობლემა ინტერნეტსამყაროში
Muscle Group:

თსუ-ის მოწვეული ლექტორი, სდასუ-სა და ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი , თბილისი, საქართველო,

ანოტაცია — ინტერნეტი ერთ-ერთი ყველაზე მოთ­ხოვნადი...

ზოგიერთი მოსაზრება საგამომგონებლო უნარების განვითარებაზე  და საგამომგონებლო ცენტრის ვებ საიტზე.
ზოგიერთი მოსაზრება საგამომგონებლო უნარების განვითარებაზე და საგამომგონებლო ცენტრის ვებ საიტზე.
Muscle Group:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქრთველო,

ანოტაცია –  სტატიაში განხილულია საქართველოში მოსწავლეების...

სამომხმარებლო ინტერფეისის განვითარების პრობლემები
სამომხმარებლო ინტერფეისის განვითარების პრობლემები
Muscle Group:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო.

ანოტაცია- სტატიაში წარმოდგენილია სამომხმარებლო ინტერფეისის განვითარების...