სარედაქციო და საორგანიზაციო კომიტეტი

Please specify image url.

აკაკი
გირგვლიანი

კონფერენციის თავმჯდომარე

 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი, საქართველო

Please specify image url.

გია
სურგულაძე

პროფესორი

 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო

Please specify image url.

დავით
ლეკვეიშვილი

კონფერენციის თავმჯდომარის მოადგილე

 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველო

Please specify image url.

დავით
ზაუტაშვილი

კონფერენციის აღმასრულებელი დირექტორი, პროფესორი

 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
Please specify image url.

მანანა
ხაჩიძე

პროფესორი

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
Please specify image url.

მანანა
ჭუმბურიძე

ასოცირებული პროფესორი

 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
Please specify image url.

ხათუნა
ბარდაველიძე

ასოცირებული პროფესორი

 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო
Please specify image url.

მირანდა
გობიანი

ასისტენტ პროფესორი,

 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

Please specify image url.

რუმიანა
იორდანოვა

ასოცირებული პროფესორი

 • სოფიის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბულგარეთი

Please specify image url.

თეიმურაზ
ფესტვენიძე

ასოცირებული პროფესორი

 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

Please specify image url.

მიხეილი
კოტიშაძე

ასოცირებული პროფესორი

 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

Please specify image url.

ნოდარი
ჭანტურია

ასოცირებული პროფესორი

 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
Please specify image url.

ავთანდილი
ბარდაველძე

პროფესორი

 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
Please specify image url.

მაის
ფარხადოვი

პროფესორი

 • რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი, რუსეთი
Please specify image url.

რატი
აბულაძე

ასოცირებული პროფესორი

 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო
Please specify image url.

ლუდმილა
ლიპატოვა

პროფესორი,

 • გიორგი პლეხანოვის სახელობის რუსეთის ეკონომიკური უნივერსიტეტი, რუსეთი