მრავალფუნქციური პერსონალის შერჩევისა და ფუნქციათა განაწილების ალგორითმი
მრავალფუნქციური პერსონალის შერჩევისა და ფუნქციათა განაწილების ალგორითმი
Muscle Group:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ანოტაცია – ნაშრომი ეხება მრავალფუნქციური პერსონალის შერჩევისა და ფუნქციათა...

ტბის ჰიდროლოგიური მახასითებლების რიცხვითი მოდელის რეალიზაცია Visual C++-ზე
ტბის ჰიდროლოგიური მახასითებლების რიცხვითი მოდელის რეალიზაცია Visual C++-ზე
Muscle Group:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ქუთაისი, საქართველო

ანოტაცია – ნაშრომში წარმოდგენილია Visual C++ ენაზე .NET Framework...

ზოგიერთი პარამეტრის გავლენა ხელოვნური ნეირონული ქსელის სწავლების სიზუსტეზე
ზოგიერთი პარამეტრის გავლენა ხელოვნური ნეირონული ქსელის სწავლების სიზუსტეზე
Muscle Group:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქრთველო

ანოტაცია – სტატიაში განხილულია შემავალი პარამეტრების ნორმალიზაციის გავლენა ხელოვნური...

საკონტროლო წერტილების ოპტიმიზაცია გამოთვლითი პროცესის დირექტიულ ვადაში დასრულების ალბათობის მაქსიმუმის კრიტრიუმით

ანოტაცია – ნაშრომში შემოთავაზებულია გამოთვლითი პროცესის დირექტიულ ვადაში დასრულების...

ბიზნესის მოდელირება გლობალიზაციის პირობებში
ბიზნესის მოდელირება გლობალიზაციის პირობებში
Muscle Group:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ანოტაცია – ნაშრომში მოცემულია გლობალიზაციის პირობებში ბიზნესის მათემატიკური მოდელის...

მეტეოროლოგიური ველების რიცხვითი მოდლირება კახეთის ტერიტორიაზე
მეტეოროლოგიური ველების რიცხვითი მოდლირება კახეთის ტერიტორიაზე
Muscle Group:

1საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

ანოტაცია – საქართველოს ცალკეული რეგიონისათვის ადაპტირებული, კავკასიაში ატმოსფერული პროცესების...

შავი ზღვის ოპერატიული ოკეანოგრაფია თანამედროვე ეტაპზე
შავი ზღვის ოპერატიული ოკეანოგრაფია თანამედროვე ეტაპზე
Muscle Group:

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი

ანოტაცია – მოკლედ განიხილება შავი ზღვის ოკეანოგრაფიის ძირითადი მიღწევები...