კონფერენციის მონაწილე საქართველოს მოქალაქეებისთვის სარეგისტრაციო გადასახადი თითოეულ სტატიაზე შეადგენს 30 ლარს.

თანხის გადახდა აუცილებელია სტატიის კონფერენციის პროგრამაში ჩართვის შეტყობინების მიღების შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:

 

სსიპ  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმღების ბანკი – სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება – ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი  –  TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი  –  7 0905 7509

*თანხის დანიშნულებაში აუცილებელია მიეთითოს კონფერენციის დასახელება:  “მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ინტერნეტი და საზოგადოება ინსო2017 ”  და ავტორის / თანაავტორის გვარი და სახელი.