ვებ ტექსტის სტრუქტურის საკითხისათვის (გერმანული ტექსტის მაგალითზე)
Muscle Group:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Categories:

Equipment:

ფაკულტეტის დასახელება

View Exercise
ელექტრონული სასწავლო გარემოს პედაგოგიური და ტექნოლოგიური ასპექტები  MOODLE – LMS
Muscle Group:

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

Categories:

Equipment:

View Exercise