ქუთაისი Kutaisi 20
11 
 

მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია

 “ინტერნეტი და საზოგადოება”

ინსო - 2011
 

სარედაქციო კომიტეტი

     
გიორგი ღავთაძე   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი,პროფესორი, კონფერენციის თავმჯდომარე
     
აკაკი გირგლიანი   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების კორდინატორი, პროფესორი, კონფერენციის თავმჯდომარის მოადგილე
     
ერეკლე ჯაფარიძე   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის დეკანი,ასოცირებული პროფესორი
     
დავით ზაუტაშვილი   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კონფერენციის აღმასრულებელი დირექტორი
     
ნოდარ ჭანტურია   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
     
მირანდა გობიანი   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი
     
მანანა ქარქაშაძე   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კონფერენციის მდივანი
     
   


ქუთაისი Kutaisi 2009
 

 

 

მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია

 “ინტერნეტი და საზოგადოება”

ინსო - 2009


სარედაქციო კომიტეტი

     
გიორგი ონიანი   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, რექტორი, კონფერენციის თავმჯდომარე. 
     
აკაკი გირგვლიანი   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, კონფერენციის თავმჯდომარის მოადგილე. 
     
დავით ზაუტაშვილი   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კონფერენციის აღმასრულებელი დირექტორი.
     
ზაზა სოხაძე   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.
     
ერეკლე ჯაფარიძე   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი.
     
თეიმურაზ ფესტვენიძე   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
     
გიორგი ჩაჩუა   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი, კონფერენციის მდივანი.

2001 

2002 

2007 

2009 

2011