ქუთაისი Kutaisi 20
11 
 

 

მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია

 “ინტერნეტი და საზოგადოება”

ინსო - 2011


 
Section Section Section
           

  Internet and International
   
1 Tamar Dolidze - THE EFFECTS OF TECHNOLOGY ON ENGLISH LEARNING
   
2 Miranda Gobiani - Internet _ the resource of speaking topics for young
   
3 S. Mujiri - Difficulties and Prospects of Electronic Teaching of Contrastive Phonetics
   
4 Miranda Gobiani, Tinatin Meburishvili - Internet als Bildungsraum
   
5 K. Sofromadze - Utilization of Internet-resources in the process of teaching the foreign language
   
6 T. Fetelava, N. Abralava - Role of Modern Medias in Study of Foreign Languages
   
7 Lali Gogisvanidze - Learning of foreign languages with use of Internet resources
   
8 Manana  Rusieshvili , Natela Mosiashvili - How to use Facebook in the ELT classroom (A case study)
   
9 Dali   Zautashvili - Laws of creation and development the Internet meme
   

2001 

2002 

2007 

2009 

2011