ქუთაისი Kutaisi 20
11 
 

 

მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია

 “ინტერნეტი და საზოგადოება”

ინსო - 2011


 
სექცია სექცია სექცია
           

 

სექცია - ინტერნეტი, საინფორმაციო საზოგადოება, ელექტრონული კომერცია, ელექტრონული მთავრობა

   
1 ნუგზარ თოდუა, რ. აბულაძე - საქართველოში ელექტრონული მთავრობის დანერგვის საკვანძო საკითხები
   
2 დავით ზაუტაშვილი - ელექტრონული მთავრობის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა  ადგილობრივ თვითმმართველობაში
   
3 ვერტლიბი ვ.ა. ფარხადოვი მ.პ. - მასობრივი მომსახურეობის ავტომატიზირებული სისტემები საინფორმაციო საზოგადოებაში
   
4

მიასოედოვა ზ.პ. , პეტუხოვა ნ.ვ. , ფარხადოვი მ.პ. - სოციალურად ორიენტირებული ქსელური სერვისების შემუშავება ახალი თაობის ინტერნეტის ქსელში

   
5 გიორგი ჭილაძე - ინტერნეტის საიტის შექმნის ხელშეკრულება: სამოქალაქო-სამართლებრივი და საავტორო სამართლებრივი ასპექტებ
   
6 გიორგი ჭილაძე  - ინტერნეტის ქსელის საიტის შექმნასთან დაკავშირებით წარმოშობილი  ვალდებულებით სამართლებრივი ასპექტები
   
7 იზოლდა ხასაია - ტურისტული ინტერნეტ-რესურსების გამოყენების მდგომარეობა საქართველოში
   
8 ნ. ლიპარტელიანი, ნ. ახალაია - ელექტრონული კომერციის განვითარების პერსპექტივები
   
9 ცაცა ნამჩევაძე - ონლაინური რეკლამის გავრცელების დინამიკა
   
10 ი. დიასამიძე - ინტერნეტის როლი განათლებაში
   
11

მთვარისა ზაუტაშვილი, ლია ჯანაძე - ვებ-ანალიტიკა ვებ-საიტების ეფექტურობის ამაღლების თანამედროვე საშუალება

   
12 გიორგი ჭილაძე - პასუხისმგებლობა  ინტერნეტის ქსელის საიტის გამოყენების ხელშეკრულებისა და  ინტერნეტის საიტის იჯარის ხელშეკრულების დარღვევისას
   
13 ვიტალი დონღვანი - ინტერნეტის საკანონმდებლო ბაზა
   
14 მამუკა ჯორბენაძე - კულტურული ძვრები ინფორმაციულ საზოგადოებაში
   
15

არჩილ გეგუჩაძე - ინტერნეტის საინფორმაციო რესურსების გამოყენებით თემების აქტუალობისა და სიახლის სპონტანურად დადგენის შესაძლებლობები

   
16 გიგუაშვილი გ. ჯაფიაშვილი მ. ნადირაძე ლ.  - ინტერნეტის როლი ბიზნესის განვითარებაში
   
17 თამაზ გამსახურდია, თეიმურაზ ფესტვენიძე -  ღვინის ინტერნეტ მარკეტინგი
   

2001 

2002 

2007 

2009 

2011