ქუთაისი Kutaisi 20
11 
 

 

მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია

 “ინტერნეტი და საზოგადოება”

ინსო - 2011


 
Section Section Section
           

  Internet, information society, electronic commerce, electronic government
   
1 N. Todua, R.  Abuladze - Main questions of the introducing of  electronic government in Georgia
   
2 David Zautashvili - Current state of development of the electronic government in local government
   
3 Valery A. Vertlib, Mais P. Farkhadov - The automated information and service systems in an information society
   
4 Zinaida P. Myasoedova, Nina V. Petukhova, Mais P. Farkhadov - Creation of network socially
   
5 George Chiladze - Agreement on Creation of Internet Website : Civil-Legal and Copyright- Legal Aspects
   
6 George Chiladze - Legal Aspects of Liabilities Taking Place in Connection with Creation of Internet Website
   
7 Izolda Khasaia - Use of Tourist Internet- Resources   in Georgia
   
8 N.Liparteliani, N.Akhalaia - E-commerce development prospects
   
9 Ts. Namchevadze - Dynamics’ of the online advertisement spreading
   
10 I.D. Diasamidze - Role of Internet in Education
   
11 Mtvarisa Zautashvili, Lia Janadze - Web-analytics as a modern improving efficiency of web-site
   
12 George Chiladze - Responsibility for Violation of Agreement on Using Internet Website and Lease Agreement on Using Internet Website
   
13 Vitali Dongvani - Internet Legislative basis
   
14 Mamuka Jorbenadze - Cultural  Upheavals in Informational Society
   
15 A. Geguchadze - The Opportunities to Spontaneously Define the Topicality and Novelty of Themes through the Use of Internet Resources  
   
16 Giguashvili G. , Jafiashvili M. , Nadiradze L. S. - Internet's Role in the Development of Business
   
17 T. Gamsakhurdia, T. Pestvenidze - Internet marketing of the Wine
   

2001 

2002 

2007 

2009 

2011