ელექტრონული  მმართველობის  როლი რეგიონების  განვითარებაში
Muscle Group:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, თბილისი, საქართველო

Categories:

Equipment:

View Exercise
პერსონალური მონაცემების კერძოსამართლებრივი დაცვის პრობლემა ინტერნეტსამყაროში
Muscle Group:

თსუ-ის მოწვეული ლექტორი, სდასუ-სა და ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი , თბილისი, საქართველო,

Categories:

Equipment:

View Exercise
ზოგიერთი მოსაზრება საგამომგონებლო უნარების განვითარებაზე  და საგამომგონებლო ცენტრის ვებ საიტზე.
Muscle Group:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქრთველო,

Categories:

Equipment:

View Exercise