მრავალფუნქციური პერსონალის შერჩევისა და ფუნქციათა განაწილების ალგორითმი
Muscle Group:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

Categories:

Equipment:

View Exercise