ქუთაისი Kutaisi 20
11 
 

 

მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია

 “ინტერნეტი და საზოგადოება”

ინსო - 2011


 
სექცია სექცია სექცია
           

  სექცია - ინტერნეტი და მრავალენოვნება
   
1 თამარ დოლიძე   -  ინგლისური ენის სწავლებისას ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტურობა
   
2 მირანდა გობიანი   -  ინტერნეტი  –  ახალგაზრდების სასაუბრო თემების რესურსი.
   
3 სოფიო  მუჯირი   -  კონტრასტული ფონეტიკის ელექტრონული სწავლების სირთულეები და პერსპექტივები
   
4 მირანდა გობიანი, თინათინ მებურიშვილი ინტერნეტი როგორც საგანმანათლებლო სივრცე.
   
5 ქეთევან სოფრომაძე   -  ინტერნეტ–რესურსების გამოყენება უცხო ენის სწავლების პროცესში
   
6 ფეტელავა , ნინო  აბრალავა   -  თანამედროვე მედიების როლი უცხო ენების სწავლებისას
   
7 გოგისვანიძე   -  უცხო ენების სწავლება სასწავლო ინტერნეტ-რესურების გამოყენებით
   
8 მანანა რუსიეშვილი,  ნათელა მოსიაშვილი როგორ გამოვიყენოთ Facebook ინგლისურის, როგორც მეორე ენის, შესწავლის დროს(შესასწავლი ნიმუში)
   
9 დალი ზაუტაშვილი ინტერნეტ თემების შექმნის და განვითარების კანონზომიერებები
   

2001 

2002 

2007 

2009 

2011